'09.08.10 9mm Parabellum Bullet

Styling

Portrait, MV, LIVE

Photo: Masatomo Moriyama

EMIミュージック・ジャパン